rattana.wong

ประกาศสถานการณ์​การแพร่ระบาด​ของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่

ประกาศ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 …

ประกาศสถานการณ์​การแพร่ระบาด​ของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ Read More »

มหาวิทยาลัยเกริกร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฉีหลู ได้จัดพิธีเปิดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี ในภาคเรียนที่ 2

        เมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยเกริก …

มหาวิทยาลัยเกริกร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฉีหลู ได้จัดพิธีเปิดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี ในภาคเรียนที่ 2 Read More »

การลงนามความร่วมมือด้านการศึกษาไทยจีนระหว่างโรงเรียนเอกชนภาษาจีนภาคเหนือกับมหาวิทยาลัยเกริก

        การแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิค-19 ไม่เป็นอุปสรรค …

การลงนามความร่วมมือด้านการศึกษาไทยจีนระหว่างโรงเรียนเอกชนภาษาจีนภาคเหนือกับมหาวิทยาลัยเกริก Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนเรียนดี ดร.เกริก

ตามที่มหาวิทยาลัยเกริก ได้มีการประกาศรับสมัครทุนเรียนดี …

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนเรียนดี ดร.เกริก Read More »

โครงการจัดอบรมจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ วันที่ 24-25 มีค 64 ตั้งแต่ 8.30-17.00 น. ห้อง 2300

โครงการจัดอบรมจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ วันที่ 24-25 มีค 64 …

โครงการจัดอบรมจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ วันที่ 24-25 มีค 64 ตั้งแต่ 8.30-17.00 น. ห้อง 2300 Read More »

เปิดรับสมัครสอบ HSK สมัครได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 64

สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK)ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเกริก …

เปิดรับสมัครสอบ HSK สมัครได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 64 Read More »