ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สราวุธ และซัน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านการบริหารงาน สมาคมนักเรียน ไทยในกรุงไคโร ในพระบรมราชูปถัมภ์

มหาวิทยาลัยเกริก ขอแสดงความยินดีกับ อาจา