ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามข้อมูล

แผนที่มหาวิทยาลัย

การเดินทาง:

รถโดยสารประจำทาง
ถนนรามอินทรา : 26, 95, 95ก, 150, 520, 554
ถนนพหลโยธิน : 59, 114, 185, 188, 522, 523, 524

สถานที่ติดต่อ:

มหาวิทยาลัยเกริก
เลขที่ 3 ซ.รามอินทรา 1 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 เวลา 9.00-17.00 น.

สถานที่ติดต่อ:

โทร : 02-552-3500-9, 02-970-5820
แฟกซ์ : 02- 552 -3513
อีเมลล์ : info@krirk.ac.th
เว็บไซต์ : https://www.krirk.ac.th