ร่วมงานกับเรา

มหาวิทยาลัยเกริก เปิดรับสมัครบุคลากรหลายตำแหน่ง เพื่อรองรับการขยายตัวของมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการเรียนการสอนทั้งระบบการเรียนการสอนแบบชั้นเรียน ระบบการเรียนการสอนแบบการศึกษาทางไกล ทั้งหลักสูตรการเรียนการสอนแบบภาษาไทย และหลักสูตรการเรียนการสอนแบบภาษาจีน ในระดับปริญญาตรี – โท –เอก ดังนี้

สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ หรือ ทาง E-mail มหาวิทยาลัยเกริก

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพย์สิน
ชั้น 2 ห้อง 1209 อาคารมังคละพฤกษ์
Email : hrm_hr@staff.krirk.ac.th
โทร : 02-552-3500-9 ต่อ 216