ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเกริก

ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเกริก (Logo)

รูปตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเกริก สำหรับสิ่งพิมพ์ทั่วไป และ Presentation ที่พื้นหลังสีขาวหรือสีอ่อน

DOWNLOAD (PNG)

DOWNLOAD (AI)

DOWNLOAD (PNG)

DOWNLOAD (AI)

รูปตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเกริก สำหรับสิ่งพิมพ์ทั่วไป และ Presentation ที่พื้นหลังสีเข้ม

DOWNLOAD (PNG)

DOWNLOAD (AI)

DOWNLOAD (PNG)

DOWNLOAD (AI)

รูปตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเกริก สำหรับสิ่งพิมพ์ประเภทสีเดียว พื้นหลังสีขาวหรือสีอ่อน

DOWNLOAD (PNG)

DOWNLOAD (AI)

DOWNLOAD (PNG)

DOWNLOAD (AI)

รูปตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเกริก สำหรับสิ่งพิมพ์ประเภทสีเดียว พื้นหลังสีเข้ม

DOWNLOAD (PNG)

DOWNLOAD (AI)

DOWNLOAD (PNG)

DOWNLOAD (AI)

รูปตราสัญลักษณ์ 65 ปี มหาวิทยาลัยเกริก สำหรับสิ่งพิมพ์ทั่วไป และ Presentation

DOWNLOAD (PNG)

DOWNLOAD (AI)

DOWNLOAD (PNG)

DOWNLOAD (AI)

รูปตราสัญลักษณ์ 65 ปี มหาวิทยาลัยเกริก สำหรับสิ่งพิมพ์ขาวดำ (Gray Scale)

DOWNLOAD (PNG)

DOWNLOAD (AI)

DOWNLOAD (PNG)

DOWNLOAD (AI)