ข่าวเกี่ยวกับอธิการ

ข่าวเกี่ยวกับอธิการ

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร นายแพทย์กระแ …

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ Read More »

บันทึกข้อตกลงความมือทางการศึกษา ในอนาคตระหว่างมหาวิทยาลัยเกริกและโรงเรียนเจี้ยนหัว

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ผู้บริหารโรงเรียนเจี้ยนหัว จังหวั …

บันทึกข้อตกลงความมือทางการศึกษา ในอนาคตระหว่างมหาวิทยาลัยเกริกและโรงเรียนเจี้ยนหัว Read More »

พิธีเปิด “สนามกีฬาในร่ม” มหาวิทยาลัยเกริก ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563

เปิดสนามกีฬาในร่มแล้วจ้าๆๆ…4 ธันวาคม ท่านอธิการบด …

พิธีเปิด “สนามกีฬาในร่ม” มหาวิทยาลัยเกริก ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 Read More »

กล่าวเปิดงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างเครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทย

เมื่อวันพฤหัสบดีที 26 พฤศจิกายน 2563 ศาสตราจารย์ดร. นาย …

กล่าวเปิดงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างเครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทย Read More »

ประชุมการตลาดจีนออนไลน์ประจำปี 2563

อาจารย์ Wang Changming ประธานกรรมการ รักษาการรองอธิการบ …

ประชุมการตลาดจีนออนไลน์ประจำปี 2563 Read More »

“การขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม”

การประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2563 เรื่อง &#82 …

“การขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม” Read More »

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านงานวิเทศสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียน …

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านงานวิเทศสัมพันธ์ Read More »