ข่าวเกี่ยวกับอธิการ

ข่าวเกี่ยวกับอธิการ

การทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสงกรานต์

ภาพบรรยากาศ การทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป เนื่ …

การทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสงกรานต์ Read More »

บรรยายพิเศษ เรื่อง ผู้นำกับการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกยุคใหม่

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ศ​าสตราจารย์​ดร.นายแพทย์​ กระ …

บรรยายพิเศษ เรื่อง ผู้นำกับการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกยุคใหม่ Read More »

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยเกริกได้จัดพิธีลง …

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) Read More »

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2564 ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ …

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ 2564 Read More »

การนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นโครงการย่อย

ศูนย์วิจัยและพัฒนา ในนามศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่ …

การนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นโครงการย่อย Read More »

มหาวิทยาลัยเกริกได้จัดค่ายอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน

มหาวิทยาลัยเกริกได้จัดค่ายอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน ให้กับ …

มหาวิทยาลัยเกริกได้จัดค่ายอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน Read More »

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเกริก และวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยเกริกจัดพิธีลงนามค …

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเกริก และวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ Read More »

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร นายแพทย์กระแ …

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ Read More »

บันทึกข้อตกลงความมือทางการศึกษา ในอนาคตระหว่างมหาวิทยาลัยเกริกและโรงเรียนเจี้ยนหัว

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ผู้บริหารโรงเรียนเจี้ยนหัว จังหวั …

บันทึกข้อตกลงความมือทางการศึกษา ในอนาคตระหว่างมหาวิทยาลัยเกริกและโรงเรียนเจี้ยนหัว Read More »

พิธีเปิด “สนามกีฬาในร่ม” มหาวิทยาลัยเกริก ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563

เปิดสนามกีฬาในร่มแล้วจ้าๆๆ…4 ธันวาคม ท่านอธิการบด …

พิธีเปิด “สนามกีฬาในร่ม” มหาวิทยาลัยเกริก ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 Read More »