ข่าวเกี่ยวกับอธิการ

ข่าวเกี่ยวกับอธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ อธิการมหาวิทยาลัยเกริก กล่าวให้กำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์

        ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ อธิการมหา …

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ อธิการมหาวิทยาลัยเกริก กล่าวให้กำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ Read More »

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก ได้เข้าร่วมการเสวนาทางวิชาการ

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 ศาสตราจารย์ …

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก ได้เข้าร่วมการเสวนาทางวิชาการ Read More »

โครงการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาผู้นำยุคใหม่

        เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 ศาสตราจารย์ ด …

โครงการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาผู้นำยุคใหม่ Read More »

โครงการตั้งชื่อน้องใหม่ มหาวิทยาลัยเกริก

        เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ศาสตราจารย์ ดร.นาย …

โครงการตั้งชื่อน้องใหม่ มหาวิทยาลัยเกริก Read More »

กิจกรรมใน “โครงการพัฒนาบุคลากรและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่”

        เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา ศาสต …

กิจกรรมใน “โครงการพัฒนาบุคลากรและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่” Read More »

มหาวิทยาลัยเกริกได้จัดค่ายอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน

มหาวิทยาลัยเกริกได้จัดค่ายอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน ให้กับ …

มหาวิทยาลัยเกริกได้จัดค่ายอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน Read More »

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเกริก และวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยเกริกจัดพิธีลงนามค …

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเกริก และวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ Read More »

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร นายแพทย์กระแ …

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ Read More »

บันทึกข้อตกลงความมือทางการศึกษา ในอนาคตระหว่างมหาวิทยาลัยเกริกและโรงเรียนเจี้ยนหัว

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ผู้บริหารโรงเรียนเจี้ยนหัว จังหวั …

บันทึกข้อตกลงความมือทางการศึกษา ในอนาคตระหว่างมหาวิทยาลัยเกริกและโรงเรียนเจี้ยนหัว Read More »