ข่าวเกี่ยวกับอธิการ

ข่าวเกี่ยวกับอธิการ

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดี ได้รับรางวัล Lifetime Achievement Award (People Sector) 2021

        มหาวิทยาลัยเกริกขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ …

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดี ได้รับรางวัล Lifetime Achievement Award (People Sector) 2021 Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีม.เกริก แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม

        มหาวิทยาลัยเกริกขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ …

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีม.เกริก แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม Read More »

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ อธิการมหาวิทยาลัยเกริก กล่าวให้กำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์

        ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ อธิการมหา …

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ อธิการมหาวิทยาลัยเกริก กล่าวให้กำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ Read More »

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก ได้เข้าร่วมการเสวนาทางวิชาการ

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 ศาสตราจารย์ …

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก ได้เข้าร่วมการเสวนาทางวิชาการ Read More »

โครงการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาผู้นำยุคใหม่

        เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 ศาสตราจารย์ ด …

โครงการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาผู้นำยุคใหม่ Read More »

โครงการตั้งชื่อน้องใหม่ มหาวิทยาลัยเกริก

        เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ศาสตราจารย์ ดร.นาย …

โครงการตั้งชื่อน้องใหม่ มหาวิทยาลัยเกริก Read More »

กิจกรรมใน “โครงการพัฒนาบุคลากรและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่”

        เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา ศาสต …

กิจกรรมใน “โครงการพัฒนาบุคลากรและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่” Read More »

มหาวิทยาลัยเกริกได้จัดค่ายอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน

มหาวิทยาลัยเกริกได้จัดค่ายอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน ให้กับ …

มหาวิทยาลัยเกริกได้จัดค่ายอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน Read More »

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเกริก และวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยเกริกจัดพิธีลงนามค …

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเกริก และวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ Read More »