ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์กิตติศักดิ์ หนูชัยแก้ว ได้รับรางวัล “เกียรติยศเจิดจรัส ๑ ทศวรรษ เยาวชนดีเด่น สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ”

        มหาวิทยาลัยเกริกขอแสดงความยินดีก