" วันนี้มีอะไร "

No event found!

ประกาศมหาวิทยาลัย

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

การผ่อนผันทหาร ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2)

การสัมมนา หัวข้อ “องค์ประกอบของการแสดงอุปรากรจีน อิริยาบถของงิ้วแต้จิ๋วในประเทศไทย”

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาส “วันพ่อแห่งชาติ ๒๕๖๔” ในหัวข้อ “ภาพถ่ายกับพ่อ”

นักศึกษาร่วมเป็นกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ ณ กระทรวงแรงงาน

การแสดงดนตรีไทย “บทเพลงต้อยตลิ่ง” ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ม.เกริก

รายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรมวันลอยกระทง พ.ศ.2564

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564

พิธีลงนามระหว่างมหาวิทยาลัยเกริก และมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

รอบรั้วร่มพฤกษ์

มหาวิทยาลัยเกริก ได้เปิดดำเนินการเป็นครั้งแรกที่อาคาร ก ราชดำเนินเมื่อปี พ.ศ.2495 โดยท่านอาจารย์ ดร.เกริก มังคละพฤกษ์ (พ.ศ. 2458-2521) สำหรับจุดมุ่งหมายในการตั้งมหาวิทยาลัยฯในระยะแรกนั้น เพื่อดำเนินการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษ แต่เพียงอย่างเดียวเนื่องจากท่านเป็นผู้มีความสามารถเป็นพิเศษในด้านภาษาอังกฤษ ทั้งในด้านการเรียนการสอนและประสบการณ์จากการทำงานนับได้ว่าท่านเป็นคนไทยคนแรกที่นำการสอนภาษาอังกฤษสมัยใหม่ ซึ่งมุ่งให้นักศึกษาได้มี ความรู้ในหลักภาษาและสามารถใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนชื่อของสถาบันฯ ตามที่ทางการ อนุญาตในขณะ นั้นคือ “โรงเรียนภาษาและวิชาชีพ” แต่คนทั้งหลายรู้จักชื่อโรงเรียนของท่านในนามโรงเรียนอาจารย์เกริกตลอดมา

ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

มหาวิทยาลัยเกริกกับองค์กรต่างๆ

ผลงานวิชาการ

KRU Media

มหาวิทยาลัยเกริกจะพัฒนาองค์ความรู้เดิมและเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านสังคมศาสตร์และด้านการบริหารจัดการ