" วันนี้มีอะไร "

No event found!

ประกาศมหาวิทยาลัย

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564 สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก

กำหนดการและลำดับการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ในวันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ณ มหาวิทยาลัยเกริก

รางวัล “ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2564-2565”

เตรียมตัวรับมือกับโควิดในวันรับปริญญา

กำหนดการรับชุดครุย มหาวิทยาลัยเกริก

เปิดรับสมัคร #หลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาลและผู้ดูแลผู้สูงอายุ

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สราวุธ และซัน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านการบริหารงาน สมาคมนักเรียน ไทยในกรุงไคโร ในพระบรมราชูปถัมภ์

รายการ ม.เกริก พบศิษย์เก่า ดร.สิทธิพงษ์ สิทธิภัทรประภา

รอบรั้วร่มพฤกษ์

มหาวิทยาลัยเกริก ได้เปิดดำเนินการเป็นครั้งแรกที่อาคาร ก ราชดำเนินเมื่อปี พ.ศ.2495 โดยท่านอาจารย์ ดร.เกริก มังคละพฤกษ์ (พ.ศ. 2458-2521) สำหรับจุดมุ่งหมายในการตั้งมหาวิทยาลัยฯในระยะแรกนั้น เพื่อดำเนินการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษ แต่เพียงอย่างเดียวเนื่องจากท่านเป็นผู้มีความสามารถเป็นพิเศษในด้านภาษาอังกฤษ ทั้งในด้านการเรียนการสอนและประสบการณ์จากการทำงานนับได้ว่าท่านเป็นคนไทยคนแรกที่นำการสอนภาษาอังกฤษสมัยใหม่ ซึ่งมุ่งให้นักศึกษาได้มี ความรู้ในหลักภาษาและสามารถใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนชื่อของสถาบันฯ ตามที่ทางการ อนุญาตในขณะ นั้นคือ “โรงเรียนภาษาและวิชาชีพ” แต่คนทั้งหลายรู้จักชื่อโรงเรียนของท่านในนามโรงเรียนอาจารย์เกริกตลอดมา

ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

มหาวิทยาลัยเกริกกับองค์กรต่างๆ

ผลงานวิชาการ

KRU Media

มหาวิทยาลัยเกริกจะพัฒนาองค์ความรู้เดิมและเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านสังคมศาสตร์และด้านการบริหารจัดการ