มหาวิทยาลัยเกริก

การขอรับสิทธิ์เงินช่วยเหลือจากภาครัฐ (5000 บาท)

ขั้นตอนการขอรับสิทธิ์ ตามนโยบายกระทรวง อว.และรัฐบาล ร่วมกับ ม.เกริก ภาคต้นปีการศึกษา 2564

1. ศึกษารายละเอียดและข้อตกลงก่อนการรับสิทธิ์ (คลิก ศึกษารายละเอียดจากประกาศมหาวิทยาลัย)
2. เตรียมบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน
3. ลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย (ภายในวันที่ 10 กันยายน 2564) (ระบบยืนยันสิทธิ์)
4. รอรับเงินผ่านพร้อมเพย์เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับเงินโอนจากภาครัฐ  ภายใน 15-20 วันทำการ (สามารถตรวจสอบได้จากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย)

ข้อกำหนดของผู้มีสิทธิ์รับการช่วยเหลือ

1. การคืนเงินสด 5000 บาท เฉพาะนักศึกษาที่ชำระเงินโดยตรงกับมหาวิทยาลัย
2. นศ.ทุน กยศ.จะได้รับการลดหนี้จากทางกองทุน ไม่ได้รับคืนเป็นเงินสด
3. มีสัญชาติไทย
4. ลงทะเบียนเรียนใน ภาค 1/2564
5. หากลงทะเบียนในหลายสถานศึกษา จะต้องเลือกรับสิทธิ์ที่เดียวเท่านั้น
6. ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนใน ภาค1/2564 เรียบร้อย
(คลิก ศึกษารายละเอียดจากประกาศมหาวิทยาลัย)

ช่องทางการคืนเงิน

1. บัญชี Prompt Pay ที่ผูกกับบัตรประชาชนของนักศึกษาเท่านั้น เนื่องจากต้องมีหลักฐานให้กับทางรัฐว่าได้โอนเงินให้กับบุคคลที่มีเลขประชาชนตรงกับนักศึกษาจริง
2. ไม่สามารถคืนผ่าน Prompt Pay ของบุคคลอื่นได้ หรือที่เป็นเบอร์โทรศัพท์ได้

ช่องทางการติดตามสถานะการคืนเงิน

1. ระบบสารสนเทศนักศึกษา (อยู่ในระหว่างการพัฒนาให้ตรวจสอบสถานะ)
2. ประกาศทางหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

FAQ

1. ถ้าไม่ลงทะเบียนในระบบยืนยันรับสิทธิ์ จะได้เงินช่วยเหลือหรือไม่
ตอบ ไม่ได้ เพราะ
        1.1 มหาวิทยาลัยต้องมีหลักฐานการขอใช้สิทธิ์ให้กับภาครัฐ
        1.2 ระบบการเงินจะดำเนินการต่อไม่ได้เนื่องจากไม่ทราบผลการเลือกของท่าน
        1.3 การดำเนินการคืนเงินจะล่าช้า
หากท่านไม่เข้ามาดำเนินการใดๆ ภายใน 10 กันยายน 2564 จะถือว่าท่าน ไม่ขอรับสิทธิ์การช่วยเหลือใดๆจากทางภาครัฐและมหาวิทยาลัย

2. นศ.ทุนกู้ยืมกองทุน กยศ. จะได้รับเงิน 5000 บาทหรือไม่
ตอบ ไม่ได้รับเงินคืนเข้าบัญชี แต่จะได้รับการลดยอดหนี้จากทางระบบกองทุน

3. นศ.ที่แบ่งจ่ายชำระค่าลงทะเบียนจะได้รับเงิน 5000 บาทหรือไม่
ตอบ ถ้าชำระงวดแรกก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินเยียวยา 5000 บาท

4. ทำไมไม่มีรายชื่อได้รับสิทธิ์การคืนเงิน
ตอบ มีได้หลายสาเหตุ
        4.1 เนื่องจากข้อมูลของนศ.ไม่เข้าเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด เช่น ไม่มีสัญชาติไทย ไม่พบรายการลงทะเบียน 1/2564 ในระบบข้อมูลทะเบียน
        4.2 นศ.ให้ข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้อง
        4.3 นศ.ค้างชำระเงินค่าลงทะเบียนเทอม 1/2564

ตัวอย่างวิธีการผูกบัญชีธนาคาร