สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือจากทางรัฐบาล

ประกาศ

สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือจากทางรัฐบาล และได้ชำระค่าเทอมในเทอม 1/2564 โดยตรงกับมหาวิทยาลัย (ไม่รวมนักศึกษาทุนกู้ยืมจากกองทุน กยศ./กรอ.) เงินช่วยเหลือจะถูกโอนไปยังบัญชีพร้อมเพย์ (Promtpay) ของนักศึกษาที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน ดังนั้นขอให้นักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนรัเงินช่วยเหลือ ดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์ (Promtpay) กับเลขบัตรประชาชนของนักศึกษาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยจะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีนักศึกษา เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับเงินโอนจากภาครัฐ

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)