คู่มือการเรียนภาษาจีนออนไลน์

เรียนออนไลน์ภาษาจีนพื้นฐาน
สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก ปี 2564

มหาวิทยาลัยเกริก เปิดให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้เรียนรู้พื้นฐานภาษาจีน ผ่านระบบเรียนออนไลน์ ที่ โดยสามารถเข้าเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือได้
เข้าเรียนภาษาจีนพื้นฐานไปที่ http://krirk.chineseplus.net/
ขั้นตอนการเข้าเรียน

  1. ให้นักศึกษาอ่านรายละเอียดการสมัครใช้งานโปรแกรม Chineseplus ตามลิงค์คู่มือการเรียนภาษาจีนออนไลน์
  2. การเรียนการสอน จะมีเรียนวันจันทร์ กับ วันพุธ เวลา 10.00 – 11.00 น.
  3. หากเข้าเรียนตามเวลาที่กำหนดไม่ได้ สามารถเรียนผ่านวิดีโอย้อนหลังได้
  4. และหากมีข้อสงสัยต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่

อ.Wei Jie E-mail : 35913161@qq.com
อ.ธนธัส ภิรมย์ E-mail : thanathat7788@gmail.com