สนามกีฬา

สนามกีฬามหาวิทยาลัยเกริก

ท่านอธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาร่วมพิธีเปิด “สนามกีฬาในร่ม” มหาวิทยาลัยเกริก  ณ สนามกีฬาในร่ม ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ