มหาวิทยาลัยเกริก ได้นำอาหาร, เครื่องดื่ม และเครื่องเวชภัณฑ์ต่าง ๆ มาสนับสนุนให้กับบุคลากรทางการแพทย์ราชวิทยาลัยสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

        เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 โครงการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาผู้นำยุคใหม่หลักสูตรการบริหารจัดการองค์การ รุ่น 5-6 นำโดย ผศ.ดร.ธนชาติ ประทุมสวัสดิ์ และคณะตัวแทนนักศึกษาปริญญาโทสาขาบริหารการจัดการองค์การมหาวิทยาลัยเกริก ได้นำอาหาร, เครื่องดื่ม และเครื่องเวชภัณฑ์ต่าง ๆ มาสนับสนุนให้กับบุคลากรทางการแพทย์ราชวิทยาลัยสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ทางโครงการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาผู้นำยุคใหม่หลักสูตรการบริหารจัดการองค์การจะทำการบริจาคช่วยเหลือต่อไป เนื่องจากเราห่วงใยและอยากเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานหนักมาตลอดในช่วงวิกฤตโควิด-19 นี้

#มหาวิทยาลัยเกริก #สาขาการบริหารการจัดการองค์การ #KrirkUniversity

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)