เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ไม่มีท่าทีจะลดลง แถมยังมีสายพันธ์ใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นมาเราควรดูแลตัวเองด้วยการ

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ไม่มีท่าทีจะลดลง แถมยังมีสายพันธ์ใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นมาเราควรดูแลตัวเองด้วยการ

😷 ใส่แมสตลอดเวลาไม่เว้นแม้ในสถานที่ทำงาน
🔛 ควรเว้นระยะห่างต่อกัน
🙌 ล้างมือเสมอ
🧴 ฉีดพ่นแอลกอฮอล์ทุกครั้งที่หยิบจับอะไร
🍝 แยกกันทานอาหาร
🚫 งดออกนอกสถานที่ และงดไปในจุดที่เสี่ยง🚫
—————————————————————————
ถ้าเราพบว่าเราติดโควิดจะต้องทำยังไงต่อไป
วันนี้เรามาเตรียมความพร้อม
✅ 8 ข้อปฏิบัติเมื่อทราบว่าติดโควิด 19
ด้วยความห่วงใย และปรารถนาดีจาก มหาวิทยาลัยเกริก

#มหาวิทยาลัยเกริก #KrirkUniversity #covid19

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)