Mr.Wang Changming ส่งความห่วงใยแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกริก

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่แพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ Mr.Wang Changming ประธานกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกริก ในนามตัวแทนของมหาวิทยาลัยเกริก ได้ส่งความห่วงใยแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกริก เพื่อให้กำลังใจและแสดงความห่วงใย ให้พวกเราผ่านพ้นสถานการณ์โควิด-19 ไปด้วยกัน

“ในช่วงระยะเวลาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในนามมหาวิทยาลัยเกริก ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ได้เสียสละทำงานเพื่อส่วนรวม ขอขอบคุณทุกท่านที่ทำงานอย่างเข้มแข็ง ถึงแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก ขอบคุณหยาดเหงื่อแรงกายของทุกท่านที่มอบให้แก่มหาวิทยาลัยเกริก และถือเป็นความโชคดีที่มหาวิทยาลัยเกริกที่มีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ โอกาสนี้ขอให้สัญญาเราจะอยู่ด้วยกันแบบนี้ตลอดไป”

“ทุกความสำเร็จของมหาวิทยาลัยเกริก ทุกท่านอยู่เบื้องหลังความสำเร็จนี้ ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความสำเร็จในการทำงานอย่างมีคุณภาพ”

“บุคลากรทุกท่านได้ร่วมมือกันเป็นหนึ่งในการพัฒนาองค์กร และร่วมสืบทอดวัฒนธรรมไทย-จีน สุดท้ายนี้หวังว่า ทุกท่านจะอยู่เคียงข้างมหาวิทยาลัยเกริกตลอดไป”

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)