การประชุมสมาชิกศิษย์เก่าฯ ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564

        สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกริก กำหนดให้มีการประชุมสมาชิกศิษย์เก่าฯ ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564 ในวันพุธที่ 23 มิ.ย. 2564 เวลา 18.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom เพื่อเตรียมการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ สำหรับสมาชิกที่ต้องการลงสมัครเลือกตั้งฯ สามารถขอแบบฟอร์มใบสมัคร หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวหน้างานสื่อสารองค์กร 02-552-3500-9 ต่อ 0, 625, 063-298-89159

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)