ประกาศชื่อผู้ชนะการประกวดตั้งชื่อมาสคอต (Mascot) น้องใหม่ ม.เกริก

🥳ประกาศชื่อผู้ชนะการประกวดตั้งชื่อมาสคอต (Mascot) น้องใหม่ ม.เกริก 🥳

รางวัลชนะเลิศได้แก่ : คุณสมบัติ แซ่เบ๊

มหาวิทยาลัยเกริกขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะมา ณ โอกาสนี้ด้วย และขอขอบคุณทุกๆท่านที่ร่วมสนุกส่งชื่อเข้าประกวดกันอย่างล้นหลาม คณะกรรมการตัดสินอย่างยากลำบากมากๆ เลยค่ะ และในที่สุดคณะกรรมการลงมติเป็นเอกฉันท์เลือกชื่อน้องใหม่ ม.เกริก ได้แก่ “น้องฮั่นไท่ (汉泰)” และ “น้องเก๋อเล่อ(格乐)”

ฮั่นไท่ (汉泰) มาจากคำสองคำที่มีความหมาย ดังนี้

  • ฮั่น (汉) มาจากคำว่า ฮั่นอวี่ (汉语)มีความหมายว่า ภาษาจีน
  • ไท่ (泰)มาจากคำว่า ไท่กว๋อ (泰国)มีความหมายว่า ประเทศไทย

มหาวิทยาลัยเกริก เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีชื่อเสียงด้านวิชาการและเน้นการจัดการศึกษาภาษาจีนดังนั้น ฮั่นไท่ จึงหมายความถึง มหาวิทยาลัยเกริกเป็นมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนภาษาจีนยืนหนึ่งในประเทศไทยและสานความสัมพันธ์ระหว่างจีน-ไทย

เก๋อเล่อ (格乐)คือคำว่า “เกริก” มาจากชื่อภาษาจีนของมหาวิทยาลัยเกริก คือ 泰国格乐大学

มาช่วยกันติดตามผลงานและติดตามกิจกรรมของน้องฮั่นไท และน้องเก๋อเล่อ กันด้วยนะคะ 💚💚💚

#KrirkUniversity #มหาวิทยาลัยเกริก #มหาวิทยาลัยวัฒนธรรมจีน #เรียนภาษาจีน #ฮั่นไท่ #เก๋อเล่อ

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)