ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนประธานนักเรียน

หมายเหตุ : นักศึกษาที่ได้รับทุนฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนัดหมายการรายงานตัวที่พี่ฝ้าย เบอร์โทร : 095-2515510 หรืองานรับสมัครนักศึกษา เบอร์โทร 02-5523500-9 ต่อ 112,113

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)