การแสดงดนตรีไทย “บทเพลงต้อยตลิ่ง” ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ม.เกริก

“สูเอยจะสนุก จะได้เป็นสุขสบายใจ สิ้นโศกวิโยคใน ดวงหทัยจะเปรมปรีดิ์” บทเพลงต้อยตลิ่ง ส่วนหนึ่งในบทร้องจากบทพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๖
วานนี้ ๒๕ พ.ย. ๖๔ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และนักศึกษาชมรมดนตรีไทย ได้ต้อนรับศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก พร้อมทั้งได้ชมการแสดงดนตรีไทย
ทั้งนี้ ท่านอธิการบดีมีความสนใจในดนตรีระนาดทุ้มเป็นพิเศษ พร้อมกล่าวว่า “ครูดนตรีสากลนั้นหาง่าย แต่ครูดนตรีไทยที่มีความเชี่ยวชาญทุกเครื่องมือนั้นหายากเพราะแต่ละเครื่องมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง ขอให้รักษาวัฒนธรรมของเรานี้อย่าให้สูญหายไป” และให้กำลังใจนักศึกษาชมรมดนตรีไทย ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมอีกด้วย

#ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม #สำนักกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก #มหาวิทยาลัยเกริก

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)