รายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรมวันลอยกระทง พ.ศ.2564

รายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรมวันลอยกระทง ๖๔
📌 กิจกรรมประกวดแคปชั่น 4 รางวัล
📌 กิจกรรมร่วมส่งคำอธิษฐานวันลอยกระทง 5 รางวัล
ปล. ผู้ได้รับรางวัลสามารถ INBOX เพื่อแจ้งที่อยู่ให้จัดส่งของรางวัลได้เลยค่ะ

#ลอยกระทง #DekKrirk #สำนักกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก #ศูนย์วัฒนธรรม #มหาวิทยาลัยเกริก

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)