กำหนดการการแต่งกายของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต

กำหนดการการแต่งกายของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ในวันที่ 19 และ20 กุมภาพันธ์ 2565
สามารถดูรายละเอียดการแต่งกาย ทรงผมอย่างละเอียดตามภาพ หรือสแกน QR Code ได้ตามรูปด้านล่าง
✅ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สามารถแต่งกายตามเพศสภาพได้
✅ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่เป็นข้าราชการ สามารถแต่งกายเครื่องแบบข้าราชการได้
 

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)