พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการกับ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์ประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกริก

วันนี้ 13 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์ประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกริก นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการกับ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โดยมี นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ทั้งนี้ เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่าง 2 องค์กร ด้านวิชาการ และขยายความร่วมมือในระบบนานาชาติ โดยมีเป้าหมายกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง อย่าง ซาอุดิอาระเบีย คูเวต เอมิเรตส์ บาห์เรน 
กาตาร์ โอมาน การเงินการธนาคารอิสลาม โดย ดร.ชัชวาลย์ นิยมวิทยานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายชะรีอะฮ์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร เหมือนหรือต่างกับธนาคารทั่วไป โดย ดร.อาบีดีน วันขวัญ ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายผลิตภัณฑ์ชะรีอะฮ์ ปิฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายรัฐ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยความสำคัญของการเงินอิสลาม โดยดร.สมีธ อีซอ อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)