ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สราวุธ และซัน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านการบริหารงาน สมาคมนักเรียน ไทยในกรุงไคโร ในพระบรมราชูปถัมภ์

มหาวิทยาลัยเกริก ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สราวุธ และซัน หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านการบริหารงาน สมาคมนักเรียน ไทยในกรุงไคโร ในพระบรมราชูปถัมภ์
 

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)