เลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเกริก

นับถอยหลังสู่วันสำคัญ
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกริก ขอเชิญศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกริกทุกท่าน เลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเกริก
ในวันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565
ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยเกริก
 

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)