การสัมมนา หัวข้อ “องค์ประกอบของการแสดงอุปรากรจีน อิริยาบถของงิ้วแต้จิ๋วในประเทศไทย”

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก
ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังการสัมมนา หัวข้อ 🎏 “องค์ประกอบของการแสดงอุปรากรจีน อิริยาบถของงิ้วแต้จิ๋วในประเทศไทย” 🎎
วิทยากรโดย คุณกิตติพงษ์ สุขศรี ศิลปินอิสระทางด้านอุปรากรจีนแต้จิ๋ว
📍ในวันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564
เวลา 19.00 น. – 20.00 น. ผ่านระบบออนไลน์(Zoom Meeting) และ Live Facebook
📍 ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับประกาศนียบัตรออนไลน์ เมื่อผ่านเกณฑ์แบบทดสอบวัดความรู้หลังการสัมมนา สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ 2 ช่องทางออนไลน์
🏮ผ่านระบบ Zoom Meeting ได้ที่ลิ้งค์ https://zoom.us/j/96109300336
🧧การเข้าร่วมฟังสัมมนาในครั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย🧧

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)