ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนทุนเรียนดี ดร.เกริก

รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนทุนเรียนดีดร.เกริก

หมายเหตุ : นักเรียนที่ผ่านการสอบข้อเขียน เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ทุนเรียนดีดร.เกริก จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อ
กลับไป ภายหลังจากการประกาศผล เพื่อจัดสรรลำดับการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ในวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป หากสงสัยประการใดสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พี่ฝ้าย เบอร์โทร : 095-2515510 หรือศูนย์รับสมัครนักศึกษา เบอร์ 02-5523500-9 ต่อ 112,113

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)