ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนความสามารถพิเศษ มหาวิทยาลัยเกริก

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนความสามารถพิเศษ มหาวิทยาลัยเกริก

รายชื่อผู้ได้รับทุนความสามารถพิเศษ มหาวิทยาลัยเกริก เป็นทุนที่คัดเลือกจากนักเรียนมัธยมปลายที่มีความสามารถพิเศษ แบบโดดเด่น โดยมีการคัดเลือกจากผลงาน (Portfolio) ของน้อง ๆ ผู้สมัครเข้าชิงทุนความสามารถ และจากการสัมภาษณ์ของคณะกรรมการคัดเลือกทุนการศึกษา ทุนความสามารถพิเศษ ในวันที่ 22 เมษายน 2564
รายชื่อผู้ได้รับทุนความสามารถพิเศษ
หมายเหตุ : นักศึกษาที่ได้รับทุนฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนัดหมายการรายงานตัวที่พี่ฝ้าย เบอร์โทร : 095-2515510หรืองานรับสมัครนักศึกษา เบอร์โทร 02-5523500-9 ต่อ 112,113

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)