ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนเรียนดี ดร.เกริก

ตามที่มหาวิทยาลัยเกริก ได้มีการประกาศรับสมัครทุนเรียนดี ดร.เกริก ประจำปีการศึกษา 2564 โดยได้ดำเนินการสอบข้อเขียนเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564 และสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 จึงขอประกาศ

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา

โดยการรายงานตัวนักศึกษาทุน ต้องมารายงานตัวที่มหาวิทยาลัยเกริก ณ วันที่ 5-9 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.เท่านั้น โดยรายชื่อสำรองจะมีผลต่อเมื่อนักศึกษาทุน 100% สละสิทธิ์หรือไม่มารายงานตัวตามที่กำหนด และจะเรียกรายงานตัวตามลำดับในประกาศฉบับนี้

นัดหมายการรายงานตัวนักศึกษาทุนติดต่อพี่ฝ้าย 095-2515510

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)