สรุปแผนการทำงานของมหาวิทยาลัยเกริกของแผนการตลาดจีน ในช่วง(วันที่ 10-17 กรกฎาคม)

การดำเนินการการตลาด
市场动态

10日,杭州·上海国际事务中心在台州举行格乐大学本科项目说明会
วันที่ 10 เมืองหางโจว· สำนักศูนย์วิเทศสัมพันธ์เซี่ยงไฮ้ ที่เมืองไถโจว จัดประชุมเกี่ยวกับหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเกริก

10日,福州·厦门国际事务中心团队赴厦门集美大学诚毅学院开展高起本项目集中培训
วันที่ 10 ฝูโจว·ทีมงานศูนย์กิจการต่างประเทศ ณ เซี่ยเหมิน ได้ไปที่วิทยาลัยเฉิงยีแห่งมหาวิทยาลัยจี๋เหม่ย เซี่ยเหมิน ดำเนินการฝึกอบรมระดับสูง สำหรับโครงการนี้

11日,王长明老师参加大连教育协作联盟会议
วันที่ 11 อาจารย์ หวางฉางหมิง เข้าร่วมการประชุมกับพันธมิตรความร่วมมือด้านการศึกษา เมืองต้าเหลียน

11日,潍坊·青岛国际事物中心开展格乐大学4.5年本硕连读项目报告会
วันที่ 11เหวยฟง· สำนักศูนย์วิเทศสัมพันธ์ชิงเต่า ได้จัดประชุมรายงานโครงการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเป็นเวลา 4.5 ปี ของมหาวิทยาลัยเกริก

要闻回顾
ข่าวกิจกรรมสำคัญ

13日,王长明老师带领辽宁国际事务中心团队参加中泰国际艺术教育学术研讨会
วันที่ 13 อาจารย์หวัง ฉางหมิง นำทีมไป สำนักศูนย์วิเทศสัมพันธ์เหลียวหนิง เข้าร่วมการประชุมวิชาการศิลปะนานาชาติ

13日,杭州·上海国际事务中心代表格乐大学与上海两畔人才服务中心举行交流签约
วันที่13 หางโจว·สำนักศูนย์วิเทศสัมพันธ์เมืองเซี่ยงไฮ้ ได้ทำลงนามความร่วมมือ ในการแลกเปลี่ยนกับศูนย์พัฒนาบุคลากร เมืองเซี่ยงไฮ้เหลียงปันในนามของมหาวิทยาลัยเกริก

15日,王长明老师带领郑州国际事务中心团队拜访中原华信集团
วันที่15 อาจารย์หวางได้พาคณะ ไปสำนักศูนย์วิเทศสัมพันธ์ เมืองเจิ้งโจว บริษัท

16日,广西国际事务中心团队受邀拜访广西现代职业技术学院和河池市职业教育学校
วันที่16 สำนักทีมงานศูนย์วิเทศสัมพันธ์กว่างซี ได้รับเชิญให้เยี่ยมชมวิทยาลัยอาชีวะเทคนิคสมัยใหม่ เมืองกวางซี และวิทยาลัยอาชีวะเหอฉือ

宣传活动
กิจกรรมประชาสัมพันธ์

16日,王长明老师带领郑州国际事务中心团队拜访河南开放大学
วันที่16 อาจารย์หวัง ฉางหมิง นำคณะไปสำนัก ศูนย์วิเทศสัมพันธ์ เมืองเจิ้งโจว เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเหอหนาน

17日,北京总部刘卫华,高举老师等五人前往河北玉田县职教中心参加高考招生咨询会
วันที่ 17 หลิ่วเหว่ยฮวา และอาจารย์เกาจู จากสำนักงานใหญ่ปักกิ่ง ได้เดินทางไป ศูนย์อาชีวศึกษาเขตยูเทียน มณฑลเหอเป่ย เพื่อเข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัย

17日,黑吉国际事务中心团队参加新宇教育东三省新高考论坛
วันที่ 17 ทีมงานจากสำนักศูนย์วิเทศสัมพันธ์เฮยจี ได้เข้าร่วมการประชุมเกี่ยวกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของสามมณฑล

17日,杭州·上海国际事务中心在富阳举行格乐大学本科(本硕连读)小型项目说明会
วันที่ 17 หางโจว·สำนักศูนย์วิเทศสัมพันธ์ เมืองเซี่ยงไฮ้ ที่เมืองฟูหยาง ได้จัดการประชุมสรุปโครงการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรต่อเนื่องระดับปริญญาตรีและปริญญาโท) ของมหาวิทยาลัยเกริก

Share:

หนังสือยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ หรือสนใจข้อมูลของมหาวิทยาลัย


ด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์เพื่อคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลโดยกำหนดให้การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องขอความยินยอมพร้อมทั้งแจ้งวัตถุประสงค์ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยชัดแจ้งเว้นแต่เป็นการดำเนินการที่กฎหมายอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประมวลผลโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

โดยหนังสือฉบับนี้ มหาวิทยาลัยเกริก หรือ “มหาวิทยาลัย” ถือเป็นผู้ควบคุมข้อมูลที่มีหน้าที่ตามกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในการครอบครองหรือควบคุมของมหาวิทยาลัย มีความประสงค์ขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นทั้งข้อมูลทั่วไปและข้อมูลอ่อนไหวสำหรับสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ หรือสนใจข้อมูลของมหาวิทยาลัยเพื่อติดต่อสื่อสารให้ข้อมูลหรือคำแนะนำ หรือทำการตลาด หรือจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ และให้คำแนะนำด้านการเรียน ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ หรือสนใจข้อมูลของมหาวิทยาลัยหรือ “ข้าพเจ้า” ขอให้ความยินยอมกับมหาวิทยาลัยในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

(1) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่เป็นทั้งข้อมูลทั่วไปและข้อมูลอ่อนไหว เพื่อให้มหาวิทยาลัยนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

(2) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าจากแหล่งที่มาตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

(3) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เท่าที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ เว้นแต่กรณีจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลต่อไปตามที่กฎหมายกำหนด

(4) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยและผู้ปฏิบัติงานอื่นของมหาวิทยาลัยนำข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่ได้เก็บรวบรวม ใช้ เพื่อนำไปดำเนินการจัดการศึกษาหรือกิจการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

(5) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าให้แก่หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานภายนอก ตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

(6) ในกรณีที่มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ (ถ้ามี) มหาวิทยาลัยจะขอความยินยอมจากข้าพเจ้าอีกครั้งตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

(7) ข้าพเจ้าทราบว่าข้าพเจ้ามีสิทธิตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ และมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมทั้งหมดหรือบางส่วนเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบและมหาวิทยาลัยอาจขอทราบเหตุผลแห่งการนั้นได้ แต่การเพิกถอนความยินยอมนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อความยินยอมที่ข้าพเจ้าได้ให้ไปก่อนหน้านี้ ในกรณีที่การเพิกถอนความยินยอมกระทบต่อสิทธิหรือหน้าที่ใดๆ ของข้าพเจ้า หรือทำให้ข้าพเจ้าไม่ได้รับสิทธิประโยชน์หรือการบริการจากมหาวิทยาลัยอีกต่อไป ข้าพเจ้ายอมรับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการนั้นได้

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจในหนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ หรือสนใจข้อมูลของมหาวิทยาลัยโดยตลอดแล้วและข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้ให้ไว้กับมหาวิทยาลัยถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ หากข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงท่านตกลงยินยอมให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามกฎหมายหรือชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น แล้วแต่กรณี

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุ๊กกี้โดยเปิด/ปิด คุ๊กกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้นคุ๊กกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้สำหรับวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากไม่ยินยอม ให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึก