เปิดรับสมัครสอบ HSK สมัครได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 64

สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK)ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเกริก

 1.  วันสอบ 10 เมษายน 2564
 2.  เวลาสอบ
   • 09.00-11.30 (ระดับ 2 ระดับ 4 ระดับ 6)
   • 13.00-15.30 (ระดับ 1 ระดับ 3 ระดับ 5)
 3.  รูปแบบการสอบ สอบออนไลน์
 4.  สถานที่สอบ ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเกริก
 5.  ค่าสมัครสอบ
   1. ระดับ 1    500      บาท
   2. ระดับ 2    700      บาท
   3. ระดับ 3    900      บาท
   4. ระดับ 4    1,200   บาท
   5. ระดับ 5    1,600   บาท
   6. ระดับ 6    2,000   บาท
 6.  หมดเขตรับสมัคร วันที่ 31 มีนาคม 2563
 7. ประกาศผลสอบ วันที่ 27 เมษายน 2564
 8.  เงื่อนไขการรับสมัคร
  7.1 กรอกแบบฟอร์มรับสมัคร
  7.1.1ห้ามเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์ม
  7.1.2เครื่องหมาย * คือจำเป็นต้องกรอก
  7.1.3ชื่อภาษาอังกฤษต้องตรงกับบัตรประจำตัว
  7.2 สำเนาบัตรประจำตัวเป็นไฟล์ PDF หรือ ไฟล์รูปภาพก็ได้
  7.3 รูปถ่าย 1นิ้ว ตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อนามสกุลจริง
 9.  แบบฟอร์มรับสมัคร ไฟล์เอกสารประจำตัว รูปภาพ ส่งมาที่ Wei.Jie@staff.krirk.ac.th
 10.  ช่องทางชำระค่าสมัคร
  ธนาคารกรุงไทย
  เลขที่บัญชี : 060-1-06501-8
  ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยเกริก
  กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินส่งมาที่ Wei.Jie@staff.krirk.ac.th
  ติดต่อ อาจารย์เหวย โทร 0879470412

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)