ประชุม/สัมมนา/อบรม

ประชุม/สัมมนา/อบรม

งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านจีนศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564

        งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านจีนศึกษา ครั้งที่ 3 …

งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านจีนศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 Read More »

โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา บัณฑิต เค้าร่วมโครง …

โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ Read More »

กิจกรรมเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะทางสังคม สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม

วันที่ 5-6 ธันวาคม 2563 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริ …

กิจกรรมเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะทางสังคม สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม Read More »

กล่าวเปิดงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างเครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทย

เมื่อวันพฤหัสบดีที 26 พฤศจิกายน 2563 ศาสตราจารย์ดร. นาย …

กล่าวเปิดงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างเครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทย Read More »

สมัครงานอย่างไร ให้ได้งานหลังสถานการณ์โควิด-19

โครงการปัจฉิมนิเทศบัณฑิต ปีการศึกษา 2563พร้อมบรรยายพิเศ …

สมัครงานอย่างไร ให้ได้งานหลังสถานการณ์โควิด-19 Read More »

“โครงงานปัจฉิมนิเทศบัณฑิต ประจำปี 2563”

เชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บัณฑิตผู้ที่สำเร็จการศึกษาระห …

“โครงงานปัจฉิมนิเทศบัณฑิต ประจำปี 2563” Read More »

ประชุมการตลาดจีนออนไลน์ประจำปี 2563

อาจารย์ Wang Changming ประธานกรรมการ รักษาการรองอธิการบ …

ประชุมการตลาดจีนออนไลน์ประจำปี 2563 Read More »

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนชาติ ประทุมสวัสดิ์ ประธานหลักสูตรพัฒนาธุรกิจการค้า ไทย จีน

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนชา …

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนชาติ ประทุมสวัสดิ์ ประธานหลักสูตรพัฒนาธุรกิจการค้า ไทย จีน Read More »

“การขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม”

การประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2563 เรื่อง &#82 …

“การขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม” Read More »

การแถลงข่าวเปิด หลักสูตรกอล์ฟและเครือข่าย

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน​ 2563​ มหาวิทยาลัยเกริก ได้จัด …

การแถลงข่าวเปิด หลักสูตรกอล์ฟและเครือข่าย Read More »