นักศึกษา

นักศึกษา

วันรายงานตัวนักศึกษาประจำปี 2564 ครั้ง 3

ภาพบรรยากาศวันรายงานตัวนักศึกษาประจำปี 2564 ครั้ง 3 น้อ …

วันรายงานตัวนักศึกษาประจำปี 2564 ครั้ง 3 Read More »

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยเกริก

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยเกริก เรียนรู้ …

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยเกริก Read More »

พิธีมอบเสื้อประจำสาขาการจัดการโลจิสติกส์

พิธีมอบเสื้อประจำสาขาการจัดการโลจิสติกส์ (เสื้อช๊อบ) คณ …

พิธีมอบเสื้อประจำสาขาการจัดการโลจิสติกส์ Read More »

“สะพานมิตรภาพกระชับความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาไทย-จีน”

“สะพานมิตรภาพกระชับความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาไทย …

“สะพานมิตรภาพกระชับความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาไทย-จีน” Read More »

การแข่งขันการประกวด “การทำสื่อการตลาดออนไลน์”

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติมหาว …

การแข่งขันการประกวด “การทำสื่อการตลาดออนไลน์” Read More »

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา …

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Read More »

ปฐมนิเทศและสัมมนาวิชาการให้กับนักศึกษาปริญญาโท รุ่นที่ 4,5

ปฐมนิเทศและสัมมนาวิชาการให้กับนักศึกษาปริญญาโท รุ่นที่ …

ปฐมนิเทศและสัมมนาวิชาการให้กับนักศึกษาปริญญาโท รุ่นที่ 4,5 Read More »

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

ภาพบรรยากาศพิธีงานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ของนักศึ …

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 Read More »