wilaimas

นักศึกษามหาวิทยาลัยเกริกรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร กรุงไคโร ประเทศอียิปต์

ขอแสดงความยินดีกับ นายนัควัต เกิดทรัพย์ นักศึกษาจากคณะบ …

นักศึกษามหาวิทยาลัยเกริกรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ Read More »

ลงนามจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติจีนแห่งแรก ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยเกริก ได้จัดพ …

ลงนามจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติจีนแห่งแรก ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย Read More »

“การใช้ภูมิปัญญาชุมชนในการบริหารจัดการและพัฒนาระบบสารสนเทศ ชุมชนเมืองของชุมชนบางเขน กรุงเทพฯ”

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 รองศาสตราจารย์ สุพัฒน์ ธี …

“การใช้ภูมิปัญญาชุมชนในการบริหารจัดการและพัฒนาระบบสารสนเทศ ชุมชนเมืองของชุมชนบางเขน กรุงเทพฯ” Read More »

ทุนประธานนักเรียน รองประธาน/คณะกรรมการนักเรียน

ทุนประธานนักเรียน #Dek64 พลาดไม่ได้ #ทุนประธานนักเรียน …

ทุนประธานนักเรียน รองประธาน/คณะกรรมการนักเรียน Read More »