ปฏิทินการศึกษาปริญญาโท-เอก 2564

  • ปริญญาตรี
  • ปริญญาโท-เอก
  • นานาชาติ ปริญญาตรี
  • นานาชาติ ปริญญาโท-เอก

 [pdf-embedder url=”https://www.krirk.ac.th/wp-content/uploads/2021/02/ปฏิทินหลักสูตรปกติ-ป.ตรี-64.pdf”]

[pdf-embedder url=”https://www.krirk.ac.th/wp-content/uploads/2021/02/ปฏิทินหลักสูตรปกติ-ป.เอก-64.pdf”]

[pdf-embedder url=”https://www.krirk.ac.th/wp-content/uploads/2021/02/ปฏิทินหลักสูตรนานาชาติ-ป.ตรี-64.pdf”]

[pdf-embedder url=”https://www.krirk.ac.th/wp-content/uploads/2021/02/ปฏิทินหลักสูตรนานาชาติ-ป.โท-เอก-64.pdf”]