พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

ภาพบรรยากาศพิธีงานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก วันนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก โดย มี รองศาสตราจารย์ สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานในการเปิดงาน และกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษากิจกรรมภายในงานนอกจากมีพิธีไหว้ครูแล้วนั้น ยังมีการมอบเกียรติบัตรแก่ -คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก -นักศึกษาผลการเรียนยอดเยี่ยม -นักศึกษาเรียนดี กิจกรรมเด่น – รางวัลการประกวดพานไหว้ครู -รางวัลการประกวดโครงการ KrU Mc The Audition ครั้งที่ 1 และ ร่วมชมการแสดงชุด “คนเก่งคนดี” https://drive.google.com/drive/folders/1seGTr5n0FM_NGetBJ4YdsLI1RkKnoCZe?usp=sharing #มหาวิทยาลัยเกริก #KrirkUniversity #ไหว้ครู

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)