นักศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก ได้เข้ารับการฉีดวัคซีน astrazeneca ในโครงการ KU fight Covid 19

        นักศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก ชุดแรกได้เข้ารับการฉีดวัคซีน astrazeneca เข็มแรก ในโครงการ KU fight Covid 19 ภายใต้กระทรวง อว. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564

#มหาวิทยาลัยเกริก #KrirkUniversity #COVID19 #KUfightCovid19

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)