คณะบริหารธุรกิจตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

คณะบริหารธุรกิจเปิดรับสมัคร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจไทย-จีน-อาเซียน (ระบบการศึกษาทางไกล) สนใจสอบถามข้อมูลและสมัครเรียน ติดต่อ : 081 -701-3548 ผศ.ดร.ชเนตตี พิพัฒนางกูร
02-552-3503 ต่อ 112, 113 ศูนย์รับสมัครฯ

#มหาวิทยาลัยเกริก #KrirkUniversity #นวัตกรรมธุรกิจไทยจีนอาเซียน #ธุรกิจมหาบัณฑิต #MBA

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)