ข่าวสารความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยเกริก ประจำสัปดาห์

格乐大学中国市场一周要闻回顾(8月8日-8月14日)

市场动态 ความเคลื่อนไหวของการตลาด

– 8月8日,格乐大学-山东第一医科大学委托培养4.5年本硕项目实现突破性进展
วันที่ 8 สิงหาคม มหาวิทยาลัยเกริกและมหาวิทยาลัยการแพทย์แห่งแรกของมณฑลซานตง ได้เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีต่อปริญญาโท 4.5 ปี โครงการนี้ลุล่วงได้ด้วยดี

– 8月8日,格乐大学辽宁国际事务中心进行本中心7月份工作总结暨8月份工作部署
วันที่ 8 สิงหาคม สำนักศูนย์วิเทศสัมพันธ์เหลียวหนิง ของมหาวิทยาลัยเกริก ได้ดำเนินการจัดวางงานและสรุปงานของศูนย์ในเดือนกรกฎาคมและในเดือนสิงหาคม

– 8月9日,格乐大学管理委员会王长明主席发布预防生源流失措施通知
วันที่ 9 สิงหาคม ประธาน Wang Changming ประธาน กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกริก ได้ประกาศมาตรการการป้องกันการเกิดการลั่วไหล

– 8月9日,格乐大学北京网络资源部发布网络数据分配和管理要求通知
วันที่ 9 สิงหาคม มหาวิทยาลัยเกริกได้มีการจัดสรรข้อมูลของเครือข่ายทรัพยากร ของกรุงปักกิ่ง

要文回顾 ความเคลื่อนไหว

– 8月11日,格乐大学福建·厦门国际事务中心参加福建高招展会格乐专场线上会议
วันที่ 11 สิงหาคม สำนักศูนย์วิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเกริก มณฑลฝูเจี้ยน·เซี่ยเหมิน ได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ของนิทรรศการ การแนะแนวการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกริก

– 8月12日,格乐大学市场管理与业务监察部发布关于规范特殊协议审核通知
วันที่ 12 สิงหาคม ภาควิชาการจัดการตลาดและฝ่ายกำกับตลาดของมหาวิทยาลักเกริก ได้ออกประกาศเกี่ยวกับการพิจรณาข้อตกลงพิเศษ

– 8月13日,中泰市场网络推广部发布关于在朋友圈、微博等公开平台宣传规则通知
วันที่ 13 สิงหาคม ฝ่ายส่งเสริมเครือข่ายการตลาดจีน-ไทย ออกประกาศกฎการประชาสัมพันธ์บนแพลตฟอร์มสาธารณะ เช่น wechat Moments, Weibo เป็นต้น

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)