การทำงานของการตลาดจีน-ไทย ประจำสัปดาห์ 25-31 กรกฎาคม

7月25日至7月31日)格乐大学中泰市场一周要闻回顾
(25 กรกฎาคม – 31 กรกฎาคม) ลำดับเหตุการณ์การทำงานของการตลาดจีน-ไทยในมหาวิทยาลัยเกริกประจำสัปดาห์

市场动态ความเคลื่อนไหวของการตลาด

1 7月25日格乐大学济南国际事务中心——泰安教学中心组织第二期本科学生面试
วันที่ 25 ก.ค. สำนักศูนย์วิเทศสัมพันธ์เมืองจี่หนาน——ศูนย์การศึกษาไท่อัน ได้จัดการสัมภาษณ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีครั้งที่สอง

2 7月26日格乐大学汉语国际教育专业加大专业教授导师聘任工作
วันที่ 26 ก.ค. คณะการสอนภาษาจีนระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัยเกริก ได้เพิ่มเพิ่มการว่าจ้างอาจารย์และบุคคลากรมืออาชีพ

3 7月27日泰国格乐大学国际学院张超主任主讲 —— 全日制本科(本硕连读)留学线上推介会
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม ผู้อำนวยการ Zhang Chao วิทยาลัยนานาชาตินานาชาติ มหาวิทยาลัยเกริกได้กล่าว ——จัดสัมมนาการบรรยายออนไลน์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ (ระดับปริญญาตรีต่อปริญญาโท)

宣传活动กิจกรรมการแนะแนว

1 7月28日格乐大学管理委员会王长明主席赴海南三亚与东华教育集团张董事长会晤
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม ประธาน Wang Chang Ming ประธานกรรมการกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกริก ได้เดินทางไปยังเมืองซานย่า ไห่หนานเพื่อพบกับประธานจางของ บริษัทการศึกษาตงฮวา

2 7月28日格乐大学艺术学系研究生艺术管理论坛在线召开
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม การประชุมออนไลน์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกริก

3 7月29日正式开启2021年第三届国际中国学学术会议征稿活动
วันที่ 29 กรกฎาคม การประชุมวิชาการนานาชาติจีนครั้งที่ 3 ปี พ.ศ.2564 จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ

要闻回顾 การตอบรับ

1 7月30泰国格乐大学国际学院院长助理梅奇老师主讲 —— 全日制本科、4.5年本硕连读留学推介会
วันที่ 30 กรกฎาคม อาจารย์เหม่ย ฉี ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกริกได้เป็นผู้นำในการกล่าว——บรรยายในระดับปริญญาตรี(ภาคปกติ) ในโครงการศึกษาในระดับปริญญาตรีต่อปริญญาโท 4.5 ปี รวมถึงการส่งเสริมการศึกษาต่อต่างประเทศ

2 7月30 格乐留学公众号发布“爱心传递丨为河南灾区募捐” 倡议书
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม บัญชีทางการของมหาวิทยาลัยเกริก ได้มีการประชาสัมพันธ์โครงการ “ส่งต่อความรัก丨ระดมเงินบริจาคเพื่อพื้นที่ภัยพิบัติในเหอหนาน”

3 7月31日“一带一路”中泰国际教育发展论坛暨泰国格乐大学海南校友会揭牌仪式隆重举行
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม การประชุมเกี่ยวกับ”ยุทธศาสตร์ หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ระหว่างจีน-ไทย และพิธีเปิดที่ได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ของสมาคมศิษย์เก่าไห่หนาน ของมหาวิทยาลัยเกริก

Share:

หนังสือยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ หรือสนใจข้อมูลของมหาวิทยาลัย


ด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์เพื่อคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลโดยกำหนดให้การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องขอความยินยอมพร้อมทั้งแจ้งวัตถุประสงค์ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยชัดแจ้งเว้นแต่เป็นการดำเนินการที่กฎหมายอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประมวลผลโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

โดยหนังสือฉบับนี้ มหาวิทยาลัยเกริก หรือ “มหาวิทยาลัย” ถือเป็นผู้ควบคุมข้อมูลที่มีหน้าที่ตามกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในการครอบครองหรือควบคุมของมหาวิทยาลัย มีความประสงค์ขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นทั้งข้อมูลทั่วไปและข้อมูลอ่อนไหวสำหรับสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ หรือสนใจข้อมูลของมหาวิทยาลัยเพื่อติดต่อสื่อสารให้ข้อมูลหรือคำแนะนำ หรือทำการตลาด หรือจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ และให้คำแนะนำด้านการเรียน ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ หรือสนใจข้อมูลของมหาวิทยาลัยหรือ “ข้าพเจ้า” ขอให้ความยินยอมกับมหาวิทยาลัยในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

(1) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่เป็นทั้งข้อมูลทั่วไปและข้อมูลอ่อนไหว เพื่อให้มหาวิทยาลัยนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

(2) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าจากแหล่งที่มาตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

(3) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เท่าที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ เว้นแต่กรณีจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลต่อไปตามที่กฎหมายกำหนด

(4) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยและผู้ปฏิบัติงานอื่นของมหาวิทยาลัยนำข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่ได้เก็บรวบรวม ใช้ เพื่อนำไปดำเนินการจัดการศึกษาหรือกิจการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

(5) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าให้แก่หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานภายนอก ตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

(6) ในกรณีที่มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ (ถ้ามี) มหาวิทยาลัยจะขอความยินยอมจากข้าพเจ้าอีกครั้งตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

(7) ข้าพเจ้าทราบว่าข้าพเจ้ามีสิทธิตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ และมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมทั้งหมดหรือบางส่วนเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบและมหาวิทยาลัยอาจขอทราบเหตุผลแห่งการนั้นได้ แต่การเพิกถอนความยินยอมนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อความยินยอมที่ข้าพเจ้าได้ให้ไปก่อนหน้านี้ ในกรณีที่การเพิกถอนความยินยอมกระทบต่อสิทธิหรือหน้าที่ใดๆ ของข้าพเจ้า หรือทำให้ข้าพเจ้าไม่ได้รับสิทธิประโยชน์หรือการบริการจากมหาวิทยาลัยอีกต่อไป ข้าพเจ้ายอมรับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการนั้นได้

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจในหนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ หรือสนใจข้อมูลของมหาวิทยาลัยโดยตลอดแล้วและข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้ให้ไว้กับมหาวิทยาลัยถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ หากข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงท่านตกลงยินยอมให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามกฎหมายหรือชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น แล้วแต่กรณี

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุ๊กกี้โดยเปิด/ปิด คุ๊กกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้นคุ๊กกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้สำหรับวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากไม่ยินยอม ให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึก