งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ“การจัดการอย่างยั่งยืน 2021” ครั้งที่ 2 เป็นงานประชุมวิชาการเกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การศึกษา การจัดการ โดยกำหนดการการนำเสนอผลงานวิชาการ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 ถึง 29 เมษายน พ.ศ.2564 ที่มหาวิทยาลัยเกริก กรุงเทพฯ ประเทศไทย  

ลงทะเบียน Internation Conference on Sustainability Management (ICSM) 2021

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)