กิจกรรมประกวด “ตั้งชื่อให้น้องใหม่ ม.เกริก” กันค่ะ

ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยไม่จํากัดอายุ การศึกษา และอาชีพ ร่วมสนุกกับกิจกรรมประกวด “ตั้งชื่อให้น้องใหม่ ม.เกริก” กันค่ะ โดยผู้ที่ชนะการประกวดตั้งชื่อให้น้อง จะได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาท สามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ 8 พฤษภาคม- 31 พฤษภาคม 2564
กติกาการร่วมสนุก ง่ายๆ มีดังนี้
1. สแกน QR Code ในภาพ หรือส่งข้อมูลบนเว็บไซต์ : “คลิกที่นี่”
2. กรอกรายละเอียดส่วนตัวและกรอกชื่อน้องทั้ง 2 ของเราในเว็บไซต์
3. ประกาศผู้ชนะในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 บน Facebook มหาวิทยาลัยเกริก และเว็บไซต์ www.krirk.ac.th
คุณสมบัติและกติการสำหรับการตั้งชื่อ
• ผู้ที่สามารถส่งชื่อเข้าประกวด นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยไม่จํากัดอายุ การศึกษา และอาชีพ
• ผู้ส่งชื่อเข้าประกวดต้องตั้งชื่อสำหรับน้องผู้ชายและน้องผู้หญิง รวม 2 ชื่อต่อ 1 ผลงาน
• ผู้ส่งชื่อเข้าประกวดสามารถส่งชื่อเข้าประกวดได้คนละ 1 ผลงาน
• ผู้ส่งชื่อเข้าประกวดต้องสรุปความหมายของชื่อตั้งประมาณ 3-5 บรรทัด

เกณฑ์การตัดสิน
• การใช้ภาษาสั้น กระชับ และจดจำง่าย
• อ่านออกเสียงได้ง่าย
• สื่อความหมายถึงความรักและผูกพันของมหาวิทยาลัยเกริก
รางวัลการประกวด
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ชนะการประกวด จะได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท
พร้อมเกียรติบัตรจากท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกริก

วิธีการส่งผลงานเข้าประกวด
ท่านสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตามลิงค์
📌 ส่งผลงานประกวด

ระยะเวลาในการส่งชื่อเข้าประกวด
สามารถร่วมส่งชื่อเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ 8 พฤษภาคม- 31 พฤษภาคม 2564
และจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกวันที่ 7 มิถุนายน 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักสื่อสารองค์กร โทร. 02-5523500-9 กด 0 หรือ โทร. 064 2512260

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)