ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาส “วันพ่อแห่งชาติ ๒๕๖๔” ในหัวข้อ “ภาพถ่ายกับพ่อ”

📣 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก
🎏 ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาส “วันพ่อแห่งชาติ ๒๕๖๔” โดยร่วมส่งภาพถ่ายกับคุณพ่อภายใต้หัวข้อ “ภาพถ่ายกับพ่อ”
🎏 ส่งภาพร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๒๐ ธันวาคม พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมาย ส่งภาพถ่ายมาที่ Facebook สำนักกิจการนักศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับของรางวัลวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ทาง Facebook สำนักกิจการนักศึกษา

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)