ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลจากการส่งภาพถ่ายกับคุณพ่อภายใต้หัวข้อ “ภาพถ่ายกับพ่อ”

📣 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก
🎏 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลจากการส่งภาพถ่ายกับคุณพ่อภายใต้หัวข้อ “ภาพถ่ายกับพ่อ” เนื่องในโอกาส “วันพ่อแห่งชาติ ๒๕๖๔”
🎏 ผู้ที่ได้รับของรางวัลกรุณาติดต่อรับของรางวัลผ่านทาง Facebook สำนักกิจการนักศึกษา
 

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)