อบรมภาษาจีนออนไลน์ฟรี

#อบรมภาษาจีนออนไลน์ฟรี #มหาวิทยาลัยเกริก ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการศูนย์แลกเปลี่ยนและความร่วมมือภาษาจีนและภาษาต่างประเทศและ Beijing Polytechnic College เปิดอบรมหลักสูตรภาษาจีน เพื่อเพิ่มทักษะภาษาจีนและภาษาจีนเพื่อการอาชีพ กับโครงการ “Chinese Bridge One Belt One Road” ในรูปแบบออนไลน์ (Online) อบรมระหว่างวันที่ 10-21 ม.ค. 65 เวลา 13.00-16.00 น. ของทุกวัน วันละ 3 ชั่วโมง รูปแบบการเรียนมีทั้งถ่ายทอดสด รับชม VDO จับกลุ่มทำ Workshop โดยการถ่ายทอดสดผ่านแพตฟอร์ม 中文联盟 (Chinese Plus)
#สมัครด่วนรับจำนวนจำกัด สมัครตั้งแต่วันนี้-วันที่ 5 ม.ค. 65
สมัครอบรมที่ https://forms.gle/RicwQrcKqUXbZewo8
สอบถามเพิ่มเติมโทร : 065-6546185 และ 065-6546189

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)