พิธีลงนามระหว่างมหาวิทยาลัยเกริก และมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

มหาวิทยาลัยเกริกได้มีการจัดพิธีลงนามระหว่างมหาวิทยาลัยเกริก และมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. นพ.กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก เข้าร่วมพิธีลงนามออนไลน์ และกล่าวสุนทรพจน์ว่า “เนื่องจากการพัฒนาอย่างรวดเร็วของจีนและอิทธิพลของจีนที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในโลก ทำให้จีนได้รับความสนใจจากผู้คนมากขึ้นเรื่อยๆ ในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดของจีน กลุ่มประเทศอาเซียนได้รับประโยชน์จากการเติบโตของจีน โดยเฉพาะความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างไทยและจีนมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ทั้งสองประเทศมีศักยภาพที่ดีในการร่วมมือกันในด้านต่างๆ เช่น การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการศึกษา ประเทศจีนพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว แต่ความเข้าใจของโลกที่มีต่อจีนนั้นมีอยู่อย่างจำกัด ดังนั้น การวิจัยและการแลกเปลี่ยนอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับจีนจะช่วยส่งเสริมให้โลกเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยเกริกให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาภาษาจีนและด้านจีนศึกษา และยินดีที่จะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างไทยกับจีนและแม้แต่ภูมิภาคอาเซียนกับจีนในความร่วมมือด้านการศึกษา การฝึกอบรมบุคลากร การวิจัยเชิงวิชาการและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และส่งเสริมความร่วมมือแบบ win-win ในสาขาที่เกี่ยวข้อง”
**เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 พิธีลงนามครั้งนี้จัดขึ้นทั้งในรูปแบบonlineและon-site ผู้ที่เข้าประชุมการลงนามแบบonsite เข้ารับการตรวจตามมาตราฐานก่อนเข้าร่วมประชุม

#มหาวิทยาลัยเกริก #KrirkUniversity

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)