ศูนย์แนะแนวการศึกษามหาวิทยาลัยเกริก ได้จัดกิจกรรมโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 3

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา ศูนย์แนะแนวการศึกษามหาวิทยาลัยเกริก ได้จัดกิจกรรมโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมเคียงโขงอำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยศูนย์แนะแนวการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับโรงเรียนมุกดาหาร ซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน เพื่อให้เกิดกิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ให้แก่น้องๆนักเรียน ในเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ หรือ MOU โดยผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกริก ได้ตระหนักและเน้นย้ำในเรื่องการสร้างเสริมทักษะด้านภาษาจีนเป็นอย่างมาก เราผลักดันให้นักเรียนนักศึกษาเกิดความชำนาญในทักษะด้านภาษาจีน เพื่อที่จะนำไปต่อยอดการศึกษาของตัวนักเรียน นักศึกษาต่อในอนาคต บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง มีการฝึกเขียนภาษาจีนด้วยพู่กัน รวมถึงศิลปะวัฒนธรรมจีนด้านการรำพัด และไทเก๊ก ฝึกสอนโดยอาจารย์หม่า จงอี้ อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติภาษาและวัฒนธรรมจีนมหาวิทยาลัยเกริก และมีกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)