การประชุมวิชาการนานาชาติด้านจีนศึกษา ครั้งที่ 3 หัวข้อ “จีนศึกษาภายใต้ความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่”

มหาวิทยาลัยเกริกจัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านจีนศึกษา ครั้งที่ 3 ประจําปี 2564 ในหัวข้อ “จีนศึกษาภายใต้ความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่” ในรูปแบบออนไลน์ โดยได้รับความร่วมมือในการจัดประชุมจาก มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพา และจาก 5 สถาบันต่างประเทศ มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง มหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน มหาวิทยาลัยการแพทย์เวินโจว มหาวิทยาลัยเวินโจว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง
การจัดประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้กล่าวเปิดงาน
ศ.ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก และประธานในพิธี ได้กล่าวว่า การประชุมนานาชาติครั้งนี้สำคัญมาก และหัวข้อการประชุมก็เหมาะสมกับสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ทั้ง Information Technology, Innovation, Integration, Integrity และ Internationalization ภาษาจีน และวัฒนธรรมจีน กำลังได้รับความสนใจในโลกยุคใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การประชุมครั้งนี้ จะนำไปสู่การส่งเสริมการศึกษาระดับต่าง ๆ ได้อย่างดียิ่ง ทั้งในแง่ภาษาวัฒนธรรมและคุณธรรม และส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประเทศด้วย
หัวข้อการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
– การเปรียบเทียบการพัฒนาวิชาเอกภาษาจีนและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
– การวิจัยภาษาจีนจากมุมมองของจีนวิทยาตะวันตก
– โอกาสใหม่ ความท้าทายใหม่ ความคิดใหม่เกี่ยวกับการสอนและการวิจัยภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง
ทั้งนี้งานจัดการประชุมวิชาการนานาชาติยังได้รับความร่วมมือจากสถาบันจากต่างประเทศ เข้านำเสนอผลงานทางด้านต่างๆ อาทิเช่น ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ด้านการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ และด้านการแปลจีนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ด้านการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ และด้านการแปลจีน

#มหาวิทยาลัยเกริก #KrirkUniversity #ประชุมวิชาการนานาชาติ

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)