การประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 “ทิศทางการพัฒนางานวิจัยด้านสังคมและนวัตกรรมไทยจีนสู่ความยั่งยืน”

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเกริก ได้จัดงานการประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 ภายใต้หัวข้อ “ทิศทางการพัฒนางานวิจัยด้านสังคมและนวัตกรรมไทยจีนสู่ความยั่งยืน” โดยมหาวิทยาลัยเกริกได้รับเกียรติจากท่าน ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มาเป็นประธานเปิดงานและในฐานะศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยเกริก อีกทั้งได้เดินเยี่ยมชมการแสดงผลงานวิจัยทางวิชาการของนักศึกษา ที่นำผลงานวิจัยมานำเสนอ
โดยในงาน ท่านดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยังได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม” ต่อด้วยการบรรยายพิเศษจาก ศาสตราจารย์ฟู่ เจิงโหยว ที่ปรึกษาอาวุโสสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้หัวข้อ “สัมพันธ์ไทย-จีน สู่การศึกษาที่ยั่งยืน” และต่อด้วยอีกหนึ่งการบรรยายพิเศษ จากท่านขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ขึ้นมาบรรยายภายใต้หัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาเมืองสู่ความยั่งยืน”
การประชุมเกริกวิชาการระดับชาติในครั้งนี้ จะเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยเกริก ที่สามารถผลักดันและสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ๆขึ้นมาช่วยพัฒนาประเทศของเราได้ ซึ่งจะตรงกับปณิธานของมหาวิทยาลัยที่ว่า “ความรู้ ทำให้องอาจ”
 

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)