โครงการการเรียนออนไลน์ “สะพานสู่ภาษาจีน”

เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเกริกเข้าใจถึงการใช้ภาษา วัฒนธรรมจีน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาระดับนานาชาติ การใช้ภาษาจีนในการติดต่อสื่อสารระหว่างคนต่างชาติและคนจีน มหาวิทยาลัยครูเสิ่นหยางจึงได้จัดโครงการการเรียนออนไลน์ “สะพานสู่ภาษาจีน” นี้ขึ้น เพื่อพัฒนาวัยรุ่นยุคใหม่ให้เข้าใจภาษา วัฒนธรรม และพัฒนาแลกเปลี่ยนการสอนภาษาจีนของทั้งสองฝ่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.เรื่องอาหาร 🍜และการท่องเที่ยว 🗻
2.เรื่องในชีวิตประจำวัน เช่น งานอดิเรก 🤹‍♀️การซื้อของ หรือการแต่งกาย🧍‍♂️
3.การใช้ชีวิตในจีน 🇨🇳
4.การจับจ่ายใช้สอย เพื่อเข้าใจถึงวัฒนธรรมของคนจีน
การเรียนออนไลน์สดผ่านZoom + กิจกรรมออนไลน์ + คลิปวิดีโอดีการสอน โดยมีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 60 คน ทั้งภาคปกติ ภาคปกติวันอาทิตย์ และภาคพิเศษออนไลน์

#มหาวิทยาลัยเกริก #KrirkUniversity #เรียนภาษาจีน #เรียนออนไลน์

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)