พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเกริกและบริษัท ไทย ฟินเทค จำกัด

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเกริกและบริษัท ไทย ฟินเทค จำกัด
ในการประสานความร่วมมือทางการศึกษาและสนับสนุนการสรรหานักศึกษาที่จบการศึกษาแล้ว หรือกำลังศึกษาเข้าเป็นนักศึกษาฝึกงานพนักงานประจำ หรือ พนักงานชั่วคราวของบริษัท อีกทั้งการมีส่วนร่วมในสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยในนามของ This Shopในวันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเกริก
โดยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงค์ อธิการบดี อาจารย์ยิ่งศักดิ์ สิทธิยากรณ์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ อาจารย์ดาริน ศรีศาสตรา ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา และตัวแทนจาก บริษัท ไทย ฟินเทค จำกัด คุณเมธาวินทร์ เตชาชัยพิพัฒน์ เข้าร่วมพิธีลงนาม ในครั้งนี้

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)